Jaarlijks worden circa 32.000 huwelijken ontbonden door echtscheiding.
Om duidelijkheid, rust en zekerheid voor de partijen (en hun kinderen)
te creëren, is het opstellen van een echtscheidingsplan een belangrijk
hulpmiddel. In een echtscheidingsplan worden alle zaken opgenomen,
die bij een echtscheiding geregeld moeten worden, zoals alimentatie,
woning, (in)boedel, financiele afspraken, pensioen.
Voordat de gang naar de rechter gemaakt wordt, dient er een echt-
scheidingsplan te zijn opgesteld.

 

Als je stilstaat in de modder, zak je erin weg